Zoeken

De schoolraad

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leraren en de lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema's met de directie en/of het schoolbestuur. De samenstelling van de schoolraad ligt telkens vast voor een periode van 4 jaar.

Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. In het kader van openbaarheid van bestuur kan je een verslag opvragen via het secretariaat van de schoolraad.

Samenstelling van de schoolraad 2021-2025
Sylvère Deprez gecoöpteerde SBS Sint-Eloois-Vijve
Bieke Crabbe gecoöpteerde SBS Beveren-Leie
Nele Coussement gecoöpteerde SBS Desselgem
Filiep Loosveldt gecoöpteerde SBS Guido Gezelle
Wendy Marysael gecoöpteerde SBS Torenhof
Eline De Smyter personeel SBS Beveren-Leie
Tine Verbeke personeel SBS Desselgem
Stefanie Hoste personeel SBS Guido Gezelle
Lukas Amez personeel SBS Sint-Eloois-Vijve
Els Decavel personeel SBS Torenhof
Eveline Vanhenis ouder SBS Beveren-Leie
Nele Schelstraete ouder SBS Desselgem
Ellen Bogaert  ouder SBS Guido Gezelle
Jurgen Vandenbroeke ouder SBS Sint-Eloois-Vijve
Annelore Van Leuvenhaege   ouder SBS Torenhof
Tine Debrouwere directeur SBS Beveren-Leie
Eline Allegaert directeur SBS Desselgem
Frank Dewaele directeur SBS Guido Gezelle
Tony Sabbe directeur SBS Sint-Eloois-Vijve
Lies Theys directeur SBS Torenhof
Stefaan Dewaele coördinerend directeur scholengemeenschap
Jo Neirynck schepen van onderwijs stad Waregem
Marijke De Vreese stafmedewerker personeel en onderwijs